About us

We have experience in the field of car imports since 2003.

We are experts in German-Czech management and we help with concluding business contracts in Germany. We specialize in translations and assistance at meetings just especially in German.

1 +
Imported
cars

Our expertise in car sales

 • certified sales manager of ŠKODA Auto 2003-2005, import of new cars from DE
 • Toyota certified dealer, Lexus 2006-2009, import of new cars from DE
 • fleet management 2009-2013
 • since 2014, we have been operating in the management of a German export company
 • since 2012 we have individually imported more than 1,050 vehicles for our clients, therefore direct import of cars is our specialty
 • 10 years of active translation activity
 • we are registered with the Czech National Bank as an insurance broker and credit specialist

We work with regular partners among which includes

Cebia – verification of car history / www.cebia.cz

ČSOB Leasing – car loans / www.csobleasing.cz

UniCredit Leasing – car loans / www.unicreditleasing.cz

Insia – the largest insurance broker in the Czech Republic / www.insia.cz

Car insurance

We offer insurance from all insurance companies on the Czech market, whether Generali Czech Insurance, Allianz, Kooperativa, ČPP and others.

Service partners in the Czech Republic

Toyota and Lexus Louwman / www.toyota-louwman.cz

VW, Skoda, Audi – Auto Podbabska / www.autopodbaba.cz

BMW / Mini Invelt Prague / www.invelt.com

GPD tires from the largest warehouse in the Czech Republic / www.gpd.cz

Service partners in Germany

We also have partners in Germany, both in the service area and in the sale of cars from authorized dealers.

Pirelli Driver www.drivercenter.eu, which helps with car inspection and provides service maintenance for selected cars before transport to the Czech Republic. Drivercenter is the maternity service of the well-known brand Pirelli.

We are a regular customer of authorized dealers Mercedes, Audi, BMW, Toyota a Lexus, Volvo, Land Rover, VW, ŠKODA.

Do you have any questions questions? We will be happy to answer them.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti XXXXX, IČO: XXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX, nezapsaná v obchodním rejstříku, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon
 

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky daného automobilu.

XXXXXX bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či objednávkou automobilu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na XXXXX

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.