Pojištění a auto úvěry

Jsme dlouholetí makléři sítě INISA (první největší síť ve střední a východní Evropě) která poskytuje pojištění již desítkám tisíc klientů.

Využijte i Vy profesionálních služeb, které Vám můžeme díky dlouholetým zkušenostem nabídnout.

Podrobně sledujeme akce a slevy všech pojišťoven, které nabízí pojištění vozidel, a využíváme je ve prospěch našich klientů.

Povinné ručení

Povinné ručení, neboli správně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je základním pojištěním pro každé auto či motocykl, ale třeba i pro přívěs.

Cena je často považována za nejdůležitější parametr pro nákup povinného ručení. V současné době se ovšem rozsah doplňkových služeb u povinného ručení mezi pojišťovnami výrazně liší. Za zmínku určitě stojí např. asistenční služby, pojištění proti živelným událostem (krupobití, povodeň), úrazové pojištění nebo třeba pojištění střetu se zvěří. A v neposlední řadě připojištění skel.

Havarijní pojištění

Dopravní nehody s větším či menším poškozením aut jsou bohužel běžnou součástí dnešního provozu. S odcizením auta, vandalismem či vykradením součástek či věcí z vozidla se již také většina z vás osobně setkala. Právě pro tyto případy je tady havarijní pojištění, které poskytuje náhradu v případech:

 • kdy si poškození auta způsobíme sami (pouze havárie),
 • auto je poškozeno úmyslně, vykradeno, či zcela odcizeno (odcizení, vandalismus),
 • auto je poškozeno živelní událostí (požár, vichřice, krupobití, povodeň atd.).

 

K těmto základním druhům pojištění lze uzavřít ještě doplňková pojištění – např. pojištění skel, pojištění zavazadel či pronájem náhradního vozidla.

Pojistné služby nabízíme s těmito pojišťovnami

 • Allianz
 • Uniqa
 • Kooperativa
 • Generali Česká Pojišťovna
 • ČPP
 • ČSOB Pojišťovna
 • Direct pojišťovna
 • HP Hasičská pojišťovna
 • Pillow
 • Slavia pojišťovna

Úvěr, finanční leasing a operativní leasing

U nás snadno pořídíte úvěr či leasing na dovozená vozidla v kategoriích:
 • Osobní
 • Užitkové a nákladní
 • Obytné vozy
 • Motocykly
 • Stavební stroje

Naši partneři jsou

 • ČSOB leasing
 • Raiffeisen leasing
 • UniCredit Leasing

Úvěr

 • Financovaný předmět je vaším majetkem.
 • Pro spotřebitele nabízíme spotřebitelský úvěr.
 • Jako podnikatel nebo firma účtujete odpisy jako plně uznatelný daňový náklad a na počátku financování si jednorázově odečtete DPH z kupní ceny.
 • Splátka úvěru není zatížena DPH.
 • Možnost pojištění předmětu ve splátkách.

Finanční leasing

 • Na konci financování máte předkupní právo na zakoupení financovaného předmětu za předem dohodnutou cenu.
 • Jako podnikatel nebo firma účtujete splátky jako plně uznatelný daňový náklad.
 • Odpisy předmětu financování provádí leasingová společnost. Pro vás je leasing mimobilanční položkou.
 • Minimální doba splácení závisí na odpisové skupině předmětu financování.
 • Možnost pojištění předmětu ve splátkách.

Operativním leasing s odkupem předmětu na konci (klientem nebo jinou stranou)

 • Jako podnikatel nebo firma účtujete splátky jako plně uznatelný daňový náklad.
 • U vybraných předmětů (např. manipulační techniky) si můžete sjednat zajištění servisu během doby pronájmu.
 • Odpisy předmětu financování leasingová společnost. Pro vás je leasing mimobilanční položkou.
 • Minimální doba financování není zákonem limitována.
 • Možnost pojištění předmětu ve splátkách.

Operativním leasingem se službami pro osobní auta a flotily

 • Produkt poskytujeme podnikatelům a firmám na osobní a užitkové vozy do 3,5 t (i na malé vozové parky již od 1 firemního vozu)
 • V pravidelných měsíčních splátkách je započtena celá řada volitelných služeb souvisejících s provozem financovaného vozidla.
 • Splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem.
 • Zpravidla neplatíte akontaci.
 • Po skončení trvání leasingu, kdy užíváte vozidlo bez starostí, nám vozidlo jednoduše vrátíte.
 • Doba financování od 24 do 60 měsíců.
 • Non-stop asistenční služba.

Ozvěte se nám

Rádi vám poskytneme další informace
nebo zpracujeme nabídku.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti XXXXX, IČO: XXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX, nezapsaná v obchodním rejstříku, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon
 

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky daného automobilu.

XXXXXX bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či objednávkou automobilu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na XXXXX

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.