Einfuhr von Premium-Autos

Wir realisieren Importe von Autos aus der EU (hauptsächlich Deutschland, Niederlande, Österreich).

Wir bieten Dienstleistungen für Endkunden und Autohändler in der Tschechischen Republik. Wir sind spezialisiert auf Pkw und Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen und LKW bis 18 Tonnen.

Beispiel importierte Autos

Komplette Dienstleistungen

Der Importservice für Autos aus dem Ausland richtet sich an Endkunden, Privatpersonen und Unternehmen.

Wir bieten eine breite Palette an kompletten Dienstleistungen von der Auswahl bis zur Übergabe des Autos.

 • Das richtige Auto auswhählen
 • Fahrzeug Prüfung
 • Checkheft Prüfung DE / CZ
 • Vorbereitung von Kaufverträgen mit dem Händler
 • Fahrzeugkontrolle vor Ort
 • Fotodokumentation von der Kontrolle, eventuel ein Videoanruf
 • Lackmessung
 • Prüfprotokoll
 • Probefahrt
 • Leasing-Bereitstellung
 • Versicherungsangebote – Vergleich der besten Preise
 • Rückerstattung des Autos aus eigenen Mitteln gegen die Kaution
 • Die Zahlung der Kaution in Höhe von 19% USt DE und ihrer späteren Rückforderung
 • Transport in die Tschechische Republik mit einem Abschleppwagen
 • Einfuhr TÜF + Emissionen für 2 Jahre
 • Ausstellung des Briefes + Registration auf Nummernschild
 • Handwäshce + Reinigung vor der Übergabe
 • Autoübergabe im Wohnort (auf Wunsch)

Garantie

Gekaufte Fahrzeuge fallen unter die Garantie. Jeder Kunde erhält eine kostenlose halbjährige Garantie auf Herkunfts-, Laufleistungs-, versteckte und rechtliche Mängel. Bei versteckten Mängeln beträgt die Höchstgrenze 1.000 km ab Übergabe des Fahrzeugs. Es ist auch möglich, die Standardgarantie gegen eine zusätzliche Gebühr von bis zu 150.000 km und 5 Jahren zu verlängern.

Wir sind bei der ČNB (Tschechische Nationalbank) als Versicherungsmakler und Kreditvermittler registriert.

Wir sind sprachlich voll ausgestattet – wir können uns professionell verständigen und für Übersetzung und Vertragskontrolle sorgen.

Seit 2003 haben wir Erfahrung im Bereich der Autoimporte.

Melden Sie sich bei uns

Wir geben Ihnen gerne mehr Informationen oder wir bearbeiten ein Angebot für Sie.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti XXXXX, IČO: XXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX, nezapsaná v obchodním rejstříku, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon
 

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky daného automobilu.

XXXXXX bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či objednávkou automobilu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na XXXXX

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.