Über uns

Seit 2003 haben wir Erfahrung im Bereich der Autoimporte.

Wir sind spezialisiert auf deutsch-tschechisches Management und helfen beim Abschluss von Geschäftsverträgen in Deutschland. Wir sind auf Übersetzungen und Unterstützung bei Verhandlungen in Deutsch spezialisiert.

1 +
Importierte
Fahrzeuge

Unsere Facherfahrungen im Autoverkauf

 • Zertifizierter Verkaufsleiter von ŠKODA Auto 2003-2005, Import von Neuwagen aus DE
 • Toyota-zertifizierter Händler, Lexus 2006-2009, Import von Neuwagen aus DE
 • Flottenmanagement 2009-2013
 • Seit 2014 sind wir im Rahmen von Autoimport in der Führung einer deutschen Exportfirma tätig
 • Seit 2012 haben wir mehr als 1 050 Fahrzeuge für unsere Kunden einzeln importiert, daher ist der direkte Import von Autos unsere Spezialität
 • 10 Jahre aktive Übersetzungstätigkeit
 • Wir sind bei der Tschechischen Nationalbank als Versicherungsmakler und Kreditspezialist registriert

Wir arbeiten regelmäß mit unten genannte Partnern zusammen

Cebia – Überprüfung der Fahrzeuggeschichte / www.cebia.cz

ČSOB Leasing – Autokredite / www.csobleasing.cz

UniCredit Leasing – Autokredite / www.unicreditleasing.cz

Insia – der größte Versicherungsmakler in der Tschechischen Republik / www.insia.cz

Kfz-Versicherung

Wir bieten Versicherungen von allen Versicherungsunternehmen auf dem tschechischen Markt an, unter anderen auch Generali Czech Insurance, Allianz, Kooperativa, ČPP und andere.

Servicepartner in der Tschechischen Republik

Toyota und Lexus Louwman / www.toyota-louwman.cz

VW, Skoda, Audi – Auto Podbabska / www.autopodbaba.cz

BMW / Mini Invelt Prag / www.invelt.com

GPD-Reifen aus dem größten Lager in der Tschechischen Republik / www.gpd.cz

DE Servicepartner

Wir haben Partner auch in Deutschland, sowohl im Servicebereich als auch beim Autoverkauf bei autorisierten Händlern.

Pirelli Driver www.drivercenter.eu, hilft bei der Fahrzeuginspektion und Wartung ausgewählter Fahrzeuge vor dem Transport in die Tschechische Republik. Drivercenter ist die Mutterwerkstatt der bekannten Marke Pirelli.

Wir sind Stammkunde der autorisierten Händler von Mercedes, Audi, BMW, Toyota und Lexus, Volvo, Land Rover, VW, ŠKODA.

Haben Sie Fragen? Wir werden sie gerne beantworten.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti XXXXX, IČO: XXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX, nezapsaná v obchodním rejstříku, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon
 

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky daného automobilu.

XXXXXX bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či objednávkou automobilu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na XXXXX

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.