Import of Caravans

We manage delivery of cars from the EU (mainly from Germany, the Netherlands, Austria).

We offer such service for end clients and car dealers in the Czech Republic.
We specialise in both passenger and utility vehicles up to 3.5 t and trucks up to 18 t.

Demonstration of delivered vehicles

Complete Services

Delivery service is determined for end clients, private owner and firms.
Within the car delivery, we offer a wide rage of complete services from selecting the vehicle up to after the vehicle has been collected.

 • Selection of an appropriate vehicle
 • Documentary reviews of the vehicle
 • Control of the service history of the vehicle in DE/CZ
 • Preparations of purchase contracts with the dealers
 • On-site inspection
 • Photo documentation of the vehicle from the control or a videochat
 • Paint measurements
 • Vehicle inspection report
 • Test drive
 • Granting a car purchase loan
 • Insurance offers – best price comparison
 • Payment of the car from its own funds against the deposit
 • Security deposit of 19% DPH (same as VAT) in DE and its subsequent claim back
 • Transport to the Czech Republic on a tow truck
 • Import MOT + emissions for 2 years
 • Issue of STP + registration on license plate
 • Hand wash and clean the car before handing it over
 • Handover of the car at the client’s place of residence (optional)

Warranty

Each purchased vehicle contains a warranty. Every client receives a free warranty of 6 months on the origins, covered kilometres, hidden and law defects. On hidden defects there is a limit of 1 000 km from handover of the vehicle. Furthemore, it is possible to extend the common warranty with an excess fare up to 150 00 km and 5 years.

We are registered with ČNB as insurance brokers and credit intermediaries.

We operate in a variety of languages as we are fully linguistically equipped, we are able to professionally communicate and we provide translation and control of all contracts.

We are experienced in the field of car delivery from 2003.

Contact us

We are happy to provide you with further information
or process your offer.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti XXXXX, IČO: XXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX, nezapsaná v obchodním rejstříku, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Kontaktní email
 • Telefon
 

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky daného automobilu.

XXXXXX bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou či objednávkou automobilu po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na XXXXX

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.